RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest M&M Smulewicz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Borzymowskiej 43/303F, 03-365 Warszawa Z Administratorem skontaktować można się także pod adresem biuro@eplanner.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)
Wysyłanie informacji handlowych (Newsletter)art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie produktów i usług Administratora)
 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będzie dostawca usług hostingowych, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby wysyłania informacji handlowych, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.