• 2016-12-25
  • 3 min czytania

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Wymiar czasu pracy w 2017 roku będzie o 16 godzin niższy niż w roku 2016. W roku 2017 przepracujemy łącznie 2000 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 250 dni. Jedno święto (11.11.2017 r.) wystąpi w sobotę, tak więc zyskamy…

  • 2016-12-10
  • 2 min czytania

Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ?

Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ? To zagadnienie przysparza wielu problemów kadrowcom. Przygotowałam specjalnie dla Was case wraz z rozwiązaniem w jaki sposób należy „zabrać” się do takiego wyzwania.

  • 2016-12-09
  • 3 min czytania

Wpływ długich nieobecności na prawo do urlopu

Pracownikowi powracającemu do pracy w ciągu roku  kalendarzowego po przerwie trwającej co najmniej 1 miesiąc z powodu: urlopu bezpłatnego urlopu wychowawczego odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych tymczasowego aresztowania odbywania kary pozbawienia wolności nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu wykonywania pracy. Przy ustalaniu…

  • 2016-12-04
  • 2 min czytania

Czym jest gotowość do pracy?

W codziennej pracy często pojawiają się wątpliwości w temacie „gotowość do pracy”. Czy samo przyjście do pracy stanowi „gotowość do pracy” ? Niestety nie zawsze. Gotowość do pracy nie jest tożsama z przebywaniem w wyznaczonym do niej miejscu i czasie.  Niezbędny jest przy tym taki stan psychofizyczny pracownika, który umożliwia…