Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ?

Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ? To zagadnienie przysparza wielu problemów kadrowcom. Przygotowałam specjalnie dla Was case wraz z rozwiązaniem w jaki sposób należy „zabrać” się do takiego wyzwania.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-12-10

Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ? To zagadnienie przysparza wielu problemów kadrowcom. Przygotowałam specjalnie dla Was case wraz z rozwiązaniem w jaki sposób należy „zabrać” się do takiego wyzwania.

Case study

Pracownik zatrudniony od 05.07.2003 na ¾ etatu.

W chwili zatrudnienia przedstawił świadectwo ukończenia policealnego studium oraz trzy świadectwa pracy obejmujące następujące okresy:

10.08.1995-06.06.1996

30.05.2002-12.12.2002

06.01.2003-30.04.2003

21.11.2004 pracownik przedstawił w dziale kadr dyplom ukończenia wyższej uczelni. Studia ukończył 20.10.2004 (studiował od 01.10.2001 do 20.10.2004).

01.03.2005 zmienił wymiar etatu na 5/8.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 01.04.2006.

Ustal prawo do urlopu w roku 2003, 2004, 2005, 2006.

Rozwiązanie:

Ustalamy wymiar urlopu wypoczynkowego:

Wariant 1

Łączny staż 7 lat 8 miesięcy 2 dni

Nabywa prawo do 26 dni urlopu 3.11.2005 r.

Wariant 2

Łączny staż 8 lat 9 miesięcy 26 dni

Nabywa prawo do 26 dni urlopu 25.12.2005 r.

Korzystniejszym dla pracownika pozostaje wariant I, nabędzie on prawo do urlopu w wymiarze 26 dni 03.11.2005 r.

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2003

Pracownik pracuje na ¾ etatu.

20 x ¾=15

15:12 * 6 = 8 czyli 64 godziny

W roku 2003 pracownikowi przysługuje  8 dni urlopu, czyli 64 godzin.

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2004

Pracownik pracuje na ¾ etatu.

20 x ¾=15 czyli 120 godzin

W roku 2004 pracownikowi przysługuje  15 dni urlopu, czyli 120 godzin.

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2005

03.11.2005 nastąpiła zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego. Obliczając urlop w roku 2005 na dzień 01.01.2005 r. naliczylibyśmy pracownikowi urlop  należny z wymiaru 20 dniowego. Z dniem 03.11.2005 r. zweryfikowalibyśmy uprawnienia urlopowe pracownika uwzględniając zmianę wymiaru urlopu na 26 dni.

W okresie styczeń-luty pracownik pracuje na ¾ etatu:

26×3/4 = 20

20 : 12 * 2 = 4

W okresie marzec-grudzień  pracownik pracuje na 5/8 etatu:

26×5/8 = 17

17 : 12 * 10 = 15

Łącznie w 2005 r. pracownikowi przysługuje 19 dni urlopu, czyli 152 godziny

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2006

Pracownik pracuje na 5/8 etatu.

26×5/8 = 17

17 : 12 * 4 = 6, czyli 48 godzin.

W roku 2006 pracownikowi przysługuje  6 dni urlopu, czyli 48 godzin.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?