Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ?

Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ? To zagadnienie przysparza wielu problemów kadrowcom. Przygotowałam specjalnie dla Was case wraz z rozwiązaniem w jaki sposób należy „zabrać” się do takiego wyzwania.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-12-10

Jak obliczyć urlop należny pracownikowi w sytuacji, gdy w trakcie roku występują różne zdarzenia (nieobecności, zmiany wymiaru etatu itp. ) mające wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika ? To zagadnienie przysparza wielu problemów kadrowcom. Przygotowałam specjalnie dla Was case wraz z rozwiązaniem w jaki sposób należy „zabrać” się do takiego wyzwania.

Case study

Pracownik zatrudniony od 05.07.2003 na ¾ etatu.

W chwili zatrudnienia przedstawił świadectwo ukończenia policealnego studium oraz trzy świadectwa pracy obejmujące następujące okresy:

10.08.1995-06.06.1996

30.05.2002-12.12.2002

06.01.2003-30.04.2003

21.11.2004 pracownik przedstawił w dziale kadr dyplom ukończenia wyższej uczelni. Studia ukończył 20.10.2004 (studiował od 01.10.2001 do 20.10.2004).

01.03.2005 zmienił wymiar etatu na 5/8.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 01.04.2006.

Ustal prawo do urlopu w roku 2003, 2004, 2005, 2006.

Rozwiązanie:

Ustalamy wymiar urlopu wypoczynkowego:

Wariant 1

Łączny staż 7 lat 8 miesięcy 2 dni

Nabywa prawo do 26 dni urlopu 3.11.2005 r.

Wariant 2

Łączny staż 8 lat 9 miesięcy 26 dni

Nabywa prawo do 26 dni urlopu 25.12.2005 r.

Korzystniejszym dla pracownika pozostaje wariant I, nabędzie on prawo do urlopu w wymiarze 26 dni 03.11.2005 r.

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2003

Pracownik pracuje na ¾ etatu.

20 x ¾=15

15:12 * 6 = 8 czyli 64 godziny

W roku 2003 pracownikowi przysługuje  8 dni urlopu, czyli 64 godzin.

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2004

Pracownik pracuje na ¾ etatu.

20 x ¾=15 czyli 120 godzin

W roku 2004 pracownikowi przysługuje  15 dni urlopu, czyli 120 godzin.

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2005

03.11.2005 nastąpiła zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego. Obliczając urlop w roku 2005 na dzień 01.01.2005 r. naliczylibyśmy pracownikowi urlop  należny z wymiaru 20 dniowego. Z dniem 03.11.2005 r. zweryfikowalibyśmy uprawnienia urlopowe pracownika uwzględniając zmianę wymiaru urlopu na 26 dni.

W okresie styczeń-luty pracownik pracuje na ¾ etatu:

26×3/4 = 20

20 : 12 * 2 = 4

W okresie marzec-grudzień  pracownik pracuje na 5/8 etatu:

26×5/8 = 17

17 : 12 * 10 = 15

Łącznie w 2005 r. pracownikowi przysługuje 19 dni urlopu, czyli 152 godziny

Obliczamy urlop podstawowy w roku 2006

Pracownik pracuje na 5/8 etatu.

26×5/8 = 17

17 : 12 * 4 = 6, czyli 48 godzin.

W roku 2006 pracownikowi przysługuje  6 dni urlopu, czyli 48 godzin.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…