Eplanner blog

Zjedź niżej by znaleźć interesujący Cię artykuł
na naszym blogu, lub skorzystaj z wyszukiwarki.

 • 2015-10-29
 • 2 min czytania

Praca w niedzielę i święto – kiedy jest dozwolona?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Praca w niedzielę i święto…

 • 2015-10-24
 • 1 min czytania

Zmiana czasu z letniego na zimowy 24/25.10.2015 r.

Mamy dla Was dobrą wiadomość, w nocy z soboty na niedzielę (24 na 25 października 2015 r.) śpimy godzinę dłużej – o godz. 3:00 nastąpi cofnięcie wskazówek zegarów na 2:00. Pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie z soboty na niedzielę będą pracowali godzinę dłużej. Pamiętajcie o tym…

 • 2015-10-03
 • 1 min czytania

Jak obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 roku?

Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek ten będzie ulegał zmianie w każdym miesiącu w zależności od wymiaru czasu pracy obowiązującego w poszczególnych miesiącach.   Miesiąc Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku…

 • 2015-09-30
 • 2 min czytania

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej do wynagrodzenia w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek ten będzie ulegał zmianie w każdym miesiącu w zależności od wymiaru czasu pracy obowiązującego w…

 • 2015-09-21
 • 1 min czytania

Pora nocna

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21 a 7. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy (tj. regulaminie pracy, układzie zbiorowym, obwieszczeniu) ustala, które 8 godzin spośród 10 godzin będzie stanowić porę nocna obowiązującą w danym zakładzie pracy może to być np.: 21:00-5.00; 21:30-5.30 22:00-6.00; 22:30-6.30 23:00-7.00 Pracownikowi wykonującemu pracę…

 • 2015-09-07
 • 3 min czytania

Praca w niedziele i święta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Praca w niedziele i święta…

 • 2015-08-31
 • 1 min czytania

Równoważny system czasu pracy związany z pracą przy pilnowaniu mienia, ochronie osób, zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych

W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin na dobę. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami pracodawcy można przedłużyć okres rozliczeniowy do trzech miesięcy, a w przypadku prac uzależnionych od pory roku i warunków atmosferycznych można przedłużyć okres rozliczeniowy do czterech…

 • 2015-08-18
 • 1 min czytania

Równoważny system czasu pracy związany z pracą przy dozorze urządzeń i pogotowiu pracy

Jego istota polega na tym, że w niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić. Ważne jest, aby w okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczyła 8 godzin. W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin na dobę, okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc…

 • 2015-08-09
 • 1 min czytania

Podstawowy równoważny system czasu pracy

W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. Jego istota polega na tym, że w niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić. Ważne jest, aby w okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczyła 8 godzin. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, w przypadkach…