Okres zimowy a obowiązki pracowdawcy z niego wynikające

Okres zimowy (trwający od 1 listopada do 31 marca) to czas, w którym pracodawcy mają dodatkowe obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.   Należą do nich m.in. zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy oraz konieczność zapewnienia posiłków regeneracyjnych: jeśli wykonujemy lekkie prace fizyczne lub prace biurowe pracodawca musi…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-11-01

Okres zimowy (trwający od 1 listopada do 31 marca) to czas, w którym pracodawcy mają dodatkowe obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.   Należą do nich m.in. zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy oraz konieczność zapewnienia posiłków regeneracyjnych:

 • jeśli wykonujemy lekkie prace fizyczne lub prace biurowe pracodawca musi zapewnić temperaturę  pomieszczenia  co najmniej 18 stopni Celsjusza,
 • jeśli wykonujemy pracę na wolnym powietrzu pracodawca musi zapewnić nam dostęp do pomieszczenia, w którym możemy się ogrzać i schronić przed deszczem lub śniegiem,
 • jeśli wykonujemy ciężkie prace fizyczne pracodawca musi zapewnić nam ciepłe posiłki i napoje podawane co najmniej co 4 godziny, powinny zawierać od 50 proc. do 55 proc. węglowodanów, około 35 proc. tłuszczów oraz 15 proc. białek, a ich wartość energetyczna nie może być mniejsza niż  1000 kcal.

Jakie konsekwencje grożą pracodawca, którzy nie wypełniają swoich obowiązków:

 • przede wszystkim  kara grzywny, która w przypadku naruszenia przepisów BHP może wynieść nawet do 30 tys. złotych
 • odmowa wykonania pracy przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy, jeśli warunki zagrażają jego życiu lub zdrowiu.

 

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…