• 2014-08-02
 • 2 min czytania

Kiedy może wystąpić przestój?

Z przestojem mamy do czynienia w przypadku gdy pracownik, mimo iż jest gotowy do wykonywania pracy nie wykonuje jej wskutek zaistniałych przeszkód. Jak wiadomo przeszkoda mogła pojawić się wskutek okoliczności leżących po stronie pracodawcy (brak materiałów) lub pracownika (zepsuł maszynę). Ma to istotne znaczenie. jeżeli przestój powstał z przyczyn dotyczących…

 • 2014-07-03
 • 2 min czytania

Dyżur – pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy

Dyżur to pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy. Dyżur można pełnić w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a więc również w domu. Dyżuru zasadniczo nie wlicza się do czasu pracy. Istotą dyżuru jest to, iż pracownik nie wykonując pracy oczekuje na zdarzenia,…

 • 2014-06-26
 • 1 min czytania

Sezon urlopowy czas zacząć!

Już wkrótce kolejny sezon urlopowy.  Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 • 2014-04-03
 • 1 min czytania

System skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy polega na tym, że na wniosek pracownika można skrócić tydzień pracy do mniej niż 5 dni w tygodniu. Skrócenie to będzie efektem przedłużenia dziennego wymiaru czasu pracy – np. pracownik będzie pracował 4 dni po 10 godzin, co da nam 40 godzin tygodniowo.

 • 2014-03-03
 • 1 min czytania

Dni wolne w święta religijne

Pracownicy, będą wyznawcami innych religii, niż katolicyzm mogą na prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Dni wolne od pracy w ciągu roku, z racji dni świątecznych to: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień…

 • 2014-02-03
 • 1 min czytania

Przerwa od pracy na karmienie piersią

Pytanie: Komu przysługuje przerwa od pracy na karmienie piersią ? Odpowiedź: Pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługuje przerwa od pracy na karmienie piersią. Pracownicy-matce, która pracuje więcej niż 6 godzin dziennie przysługują dwie półgodzinne przerwy wliczane do czasu pracy (art. 187 k.p). Pracownica-matka…

 • 2014-01-03
 • 1 min czytania

Czy pracownikowi, który przygotowuje rozprawę doktorską przysługuje urlop szkoleniowy?

Czy pracownikowi przygotowującemu rozprawę doktorską przysługuje urlop szkoleniowy? To pytanie które zadaje sobie wielu kadrowców. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną przysługuje urlop szkoleniowy. Jest udzielany na wniosek zainteresowanego, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Wymiar tego urlopu to aż 28…