• 2020-04-07
 • 3 min czytania

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy pokrywających się okresach pracy i nauki?

Wyliczenie stażu pracy przy nakładającym się okresie pracy i nauki to nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonego kadrowca. Ostatni wpis dotyczył tego jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki. A dzisiaj o tym jak poprawnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, gdy okresy…

 • 2017-05-13
 • 3 min czytania

Zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia

Poprzednie wpisy poświęcałam zasadom usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz okolicznościom, w których pracownikowi przysługują zwolnienia od pracy z zachowaniem  prawa do wynagrodzenia. Dzisiejszy wpis dedykuję zasadom i okolicznościom zwolnienia od pracy bez zachowania  prawa do wynagrodzenia, czyli sytuacjom gdy prawnikowi przysługuje zwolnienie od pracy, jednak pracodawca nie ponosi…

 • 2017-05-10
 • 2 min czytania

Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

Poprzedni wpis poświęciłam zasadom usprawiedliwiania nieobecności w pracy, dzisiaj opowiem o tym kiedy pracownikowi przysługują zwolnienia od pracy z zachowaniem  prawa do wynagrodzenia. Czy wiesz, że Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów…

 • 2017-05-03
 • 3 min czytania

Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy?

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i…

 • 2017-04-16
 • 3 min czytania

Plan urlopów – konieczność czy wygoda?

Jak sądzicie: Plan urlopów to konieczność czy wygoda? Zgodnie z zasadą corocznego urlopu obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być ustalane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i udzielane zgodnie z planem urlopów (art.163 KP). Zasady sporządzania planu urlopów…

 • 2017-02-25
 • 3 min czytania

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika?

Ostatni wpis dotyczył poprawnej kwalifikacji okresów jakie zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu, dzisiaj na przykładzie opowiem o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki. Case study Pracownik ukończył studia w  lipcu 2015 r. Był zatrudniony u…

 • 2017-02-24
 • 3 min czytania

Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego ?

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy: wszystkie poprzednio…

 • 2017-02-13
 • 3 min czytania

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Za każdą godzinę przepracowaną ponad normę czasu pracy, pracownikowi przysługuje przede wszystkim normalne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Chodzi tu o takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Obejmuje ono, więc zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania określone stawka miesięczną lub godzinową, jak i dodatkowe składniki…

 • 2017-01-09
 • 2 min czytania

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy to nowy obowiązek dla przedsiębiorców, zatrudniających zleceniobiorców oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania…