Nadgodziny dobowe, które powstały w dniu nie będącym jednocześnie wolną od pracy niedzielą lub świętem, dniem wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz nie pokrywają się z porą nocną

Poprawne zakwalifikowanie nadgodzin to jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed specjalistami ds. kadr.  Kontynuujemy więc serię wpisów o poprawnej kwalifikacji nadgodzin. Dzisiaj o tym jak poprawnie zakwalifikować nadgodziny, które powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, w dniu który nie jest wolną…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-08-04

Poprawne zakwalifikowanie nadgodzin to jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed specjalistami ds. kadr.  Kontynuujemy więc serię wpisów o poprawnej kwalifikacji nadgodzin. Dzisiaj o tym jak poprawnie zakwalifikować nadgodziny, które powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, w dniu który nie jest wolną od pracy niedzielą lub świętem, nie jest dniem wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz nie pokrywają się z porą nocną.

Za pracę w godzinach nadliczbowych powstałych w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracownikowi pracy przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % lub 50 % w zależności od tego kiedy nadgodziny powstały.

Dodatek 50 % przysługuje jeśli godziny nadliczbowe przypadają w każdym innym dniu zaplanowanym w grafiku pracy jako dzień roboczy a jednocześnie nie pokrywają się z pora nocną a także w dniu wolnym od pracy w grafiku, który nie jest jednocześnie niedzielą, świętem ani dniem wolnym wyznaczonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

Np.

 1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy od 8 do 16 , faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w dniu roboczym praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.
 2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 8 do 14, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w dniu roboczym praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.
 3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy ( nie jest to niedziela, święto ani dzień wolny za niedzielę lub święto) , faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w dniu wolnym, który nie jest niedzielą, świętem ani dniem wolnym za niedzielę lub święto, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.
 4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy ( nie jest to niedziela, święto ani dzień wolny za niedzielę lub święto), faktycznie przepracował 12 godzin – 9, 10, 11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy ponieważ przypadają w dniu wolnym, który nie jest niedzielą, świętem ani dniem wolnym za niedzielę lub święto, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.

Jeśli więc nadgodziny powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, a jednocześnie w dniu, który nie jest wolną od pracy niedzielą lub świętem lub dniem wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz nie pokrywają się z pora nocną, pracownikowi oprócz oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50 %.

 

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…