Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika?

Ostatni wpis dotyczył poprawnej kwalifikacji okresów jakie zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu, dzisiaj na przykładzie opowiem o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki. Case study Pracownik ukończył studia w  lipcu 2015 r. Był zatrudniony u…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2017-02-25

Ostatni wpis dotyczył poprawnej kwalifikacji okresów jakie zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu, dzisiaj na przykładzie opowiem o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki.

Case study

Pracownik ukończył studia w  lipcu 2015 r.

Był zatrudniony u poprzednich pracodawców:

 • od 12-06-2016  do  11-09-2016
 • od 19-09-2016  do   11-12-2016

Data zatrudnienia w bieżącym zakładzie pracy 01-02-2017

Rozwiązanie:

Aby ustalić wymiar  urlopu wypoczynkowego pracownika należy obliczyć dokładnie liczbę lat, miesięcy i dni zaliczanych do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego na podstawie udokumentowanych przez pracownika okresów.

W tym celu możemy posłużyć się oprogramowaniem kadrowo-płacowym, opracowanym arkuszem kalkulacyjnym lub „starym” dobrym sposobem sprzed ery komputerowej.

Sposób ten polega na ustaleniu dokładnej liczby lat, miesięcy i dni poprzez różnicę daty zakończenia i rozpoczęcia każdego udokumentowanego okres.

Obliczamy pierwszy okres pracy:    

  2016 09 11
2016 06 12
= 0 02 29

 

Obliczamy drugi okres pracy:

  2016 12 11
2016 09 19
= 0 02 22

 

Po obliczeniu dokładnej liczby lat, miesięcy i dni poszczególnych okresów musimy określić sumę zaliczonych do stażu pracy okresów.

Następnie ….

Obliczamy łączny staż pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu:

 

  o 02 29 pierwsza praca
  0 02 22 druga praca
+ 8 00 00 studia
= 8 05 21 Łączny staż do urlopu
         

 

Jeśli w wyniku wykonanej kalkulacji ustalimy, iż pracownik legitymuje się stażem pracy krótszym niż 10-o letni oznacza to, że ma on prawo do urlopu w niższym wymiarze (20 dni).

Powinniśmy wówczas ustalić, kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze (26 dni).

W tym celu od daty zatrudnienia odejmujemy łączną liczbę lat, miesięcy i dni zaliczonych do stażu pracy. W ten sposób uzyskujemy tzw. datę zerową, do której następnie dodajemy 10 lat.

Obliczamy, kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze:

 

  2017 02 01 Data zatrudnienia
8 05 21 Łączny staż do urlopu
= 2008 08 10 Ustalamy datę „0”
+ 10      
= 2018 08 10 Data nabycia prawa do urlopu w wymiarze 26 dni

 

W wyniku wykonanej kalkulacji prawo pracownika do urlopu kształtuje się następująco:  

 

 • Do 09-08-2018 pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 20 dni urlopu.
 • Z dniem 10-08-2018 pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni.

 

W sytuacji, gdyby pracownik chciał skorzystać z urlopu przed 10-08-2018 pracodawca udzieli mu urlopu w wymiarze 20 dni, lub proporcjonalnie z wymiaru 20 dni (gdyby pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czas pracy lub jego okres zatrudnienia w danym roku byłby krótszy niż 12 miesięcy).

W sytuacji, gdyby pracownik chciał skorzystać z urlopu po 10-08-2018 pracodawca udzieli mu urlopu w wymiarze 26 dni, lub proporcjonalnie z wymiaru 26 dni (gdyby pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czas pracy lub jego okres zatrudnienia w danym roku byłby krótszy niż 12 miesięcy).

Gdyby pracownik do tego czasu wykorzystał urlop w wymiarze 20 dni, przysługiwałby mu urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

Już wkrótce kolejny wpis o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy pokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…