Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa i stawka dzienna w 2016 roku?

Minimalna stawka godzinowa jest wynikową minimalnego wynagrodzenia określonego dla 2016 roku. Od 1 stycznia 2016 roku płaca minimalna wzrośnie do 1850 PLN. Tym samym średnia stawka godzinowa wzrośnie o 59 groszy i wyniesie 11,03 PLN. Stawka godzinowa w poszczególnych miesiącach uzależniona jest od ilości godzin przypadających…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-01-02

Minimalna stawka godzinowa jest wynikową minimalnego wynagrodzenia określonego dla 2016 roku. Od 1 stycznia 2016 roku płaca minimalna wzrośnie do 1850 PLN. Tym samym średnia stawka godzinowa wzrośnie o 59 groszy i wyniesie 11,03 PLN.

Stawka godzinowa w poszczególnych miesiącach uzależniona jest od ilości godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Najwyższą stawkę godzinową zapłacimy/zarobimy w styczniu – 12, 17 PLN, najniższą w marcu, czerwcu, sierpniu i we wrześniu – 10,51 PLN.

Stawka dzienna w styczniu wyniesie 97,37 PLN, będzie to najdroższy dzień pracy w 2016 roku. Najtańszy dzień pracy przepracujemy w marcu, czerwcu, sierpniu i we wrześniu –  w tych miesiącach stawka dzienna wyniesie 84,09 PLN.

O ile nie wszyscy zarabiają minimalnie, o tyle jednak stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokości dodatku za pracę w porze nocnej, czy wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju.  O tym opowiemy w kolejnych wpisach.

Poniższe zestawienie obrazuje wysokość stawki godzinowej i stawki dziennej w poszczególnych miesiącach 2016 r.

miesiąc wymiar czasu pracy godziny dni stawka godzinowa stawka dzienna
I 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 2 święta 152 19 12,17 97,37
II 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
III 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 1 święto 176 22 10,51 84,09
IV 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
V 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 2 święta 160 20 11,56 92,50
VI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni 176 22 10,51 84,09
VII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
VIII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 1 święto 176 22 10,51 84,09
IX 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni 176 22 10,51 84,09
X 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
XI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 2 święta 160 20 11,56 92,50
XII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 1 święto 168 21 11,01 88,10

 

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…