Nadgodziny dobowe, czyli kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy i przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy ?

Z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik przepracuje w danym dniu roboczym ponad 8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu pracy, czyli pracą w godzinach nadliczbowych. Np. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-08-18

Z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik przepracuje w danym dniu roboczym ponad 8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu pracy, czyli pracą w godzinach nadliczbowych.

Np.

 1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.
 2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.
 3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.
 4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 9, 10, 11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.

Z przekroczeniem przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownikowi zaplanowano w grafiku pracy więcej niż 8 godzin pracy, a faktycznie przepracuje on w danym dniu roboczym jeszcze więcej niż zaplanowane ponad 8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu pracy, czyli praca w godzinach nadliczbowych.

Np.

 1. Pracownikowi zaplanowano 9 godzin pracy, faktycznie przepracował 11 godzin – 10 i 11 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.
 2. Pracownikowi zaplanowano 10 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 11 i 12 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.
 3. Pracownikowi zaplanowano 12 godzin pracy, faktycznie przepracował 13 godzin – 13 godzina będzie pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

I teraz w zależności od tego kiedy one powstaną będą wynagradzane dodatkiem 100 % lub 50 %.

O tym kolejny wpis na naszym blogu.

 

Autor: Monika

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…