Nadgodziny średniotygodniowe

Nadgodziny średniotygodniowe, czyli kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem średniotygodniowej normy czasu ? W poprzednich wpisach omówiliśmy nadgodziny dobowe, czas nadgodziny średniotygodniowe. To ich właściwa kwalifikacja przysparza w praktyce najwięcej trudności. Nadgodziny średniotygodniowe, w przeciwieństwie do nadgodzin dobowych, możemy poprawni zakwalifikować dopiero na koniec okresu rozliczeniowego. Za każdą godzinę pracy…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-06-19

Nadgodziny średniotygodniowe, czyli kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem średniotygodniowej normy czasu ? W poprzednich wpisach omówiliśmy nadgodziny dobowe, czas nadgodziny średniotygodniowe. To ich właściwa kwalifikacja przysparza w praktyce najwięcej trudności. Nadgodziny średniotygodniowe, w przeciwieństwie do nadgodzin dobowych, możemy poprawni zakwalifikować dopiero na koniec okresu rozliczeniowego.

Za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przysługuje dodatek w wysokości 100% , chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku z tytułu przekroczenia dobowego ( w przypadkach opisanych powyżej).

Jak ustalić czy nastąpiło przekroczenie średniotygodniowej nowy czasu pracy ?

Istnieją w praktyce dwie metody ustalania przekroczenia limitu średniotygodniowego, tj. proponowana przez MPiPS oraz przez PIP. W praktyce stosuje się głównie metodę PIP. Zgodnie z nią, w celu ustalenia czy w danym okresie rozliczeniowym wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe należy:

 • od liczby godzin faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym odjąć liczbę godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia norm dobowych, dokonując porównania z harmonogramem czasu pracy,
 • następnie od uzyskanego wyniku należy odjąć liczbę godzin wynikających z obowiązującego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

W praktyce, jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpiła nieobecność nieusprawiedliwiona lub przestój:

 • w dniach roboczych zgodnie z grafikiem pracy, gdy zaplanowano w grafiku planowanym mniej niż 8 godzin, wszystkie godziny nieprzekraczające dobowej normy czasu pracy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %

Np.

 1. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 8 do 14, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 7 i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
 2. Pracownikowi zaplanowano 5 godzin pracy od 8 do 13, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 6, 7 i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
 3. Pracownikowi zaplanowano 4 godzin pracy od 8 do 12, faktycznie przepracował 8 godzin od 8 do 16 – 5, 6, 7 i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
 • w dniach wolnych od pracy zgodnie z grafikiem pracy, wszystkie godziny nieprzekraczające dobowej normy czasu pracy ( czyli poniżej 8 godzin) będą gratyfikowane dodatkiem 100 %

Np.

 1. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
 2. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
 3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 5 godzin – 1, 2, 3, 4 i 5 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
 4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 8 godzin – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 godzina będą pracą w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?