Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

Autor publikacji:
Mariusz

Data publikacji:
2023-02-23

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy

Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie równoważnym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W praktyce oznacza to, że w grafiku pracy można zaplanować w zależności od potrzeb od 0 do 12 godzin pracy np. 4, 6, 8 10 czy 12 godzin.

WAŻNE !!!

Praca w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy ( zgodnie z planem pracy) nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Planując pracę w systemie równoważnym pamiętaj, że:

 • wymiar czasu pracy określny jest dla całego okresu rozliczeniowego (OR) – ten parametr wylicza i kontroluje za Ciebie ePlanneR;
 • planując pracę w poszczególnych miesiącach OR możesz zaplanować w jednym miesiącu więcej, a w innym mniej godzin pracy, ważne aby planowane godziny pracy zbilansowały się w OR – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • musisz zachować zasadę przeciętnie 5-o dniowego tygodnia pracy w OR – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • musisz zachować 11-godzinny dobowy nieprzerwany odpoczynek w każdej dobie pracowniczej – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • musisz zachować 35-godzinny tygodniowy odpoczynek w każdym tygodniu pracy – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • planując pracę w niedzielę lub święto nie możesz zapomnieć o wyznaczeniu innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto.
 • za pracę w niedzielę 6 dni po lub 6 dni przed, a jeśli to nie jest możliwe do końca okresu rozliczeniowego;
 • za pracę w święto do końca okresu rozliczeniowego.
 • planując pracę w niedzielę musisz zapewnić raz na cztery tygodnie niedzielę wolną od pracy – tej zasady pilnuje za Ciebie ePlanneR;
 • jeśli planując grafik wiesz, że pracownik będzie nieobecny w danym miesiącu ( np. ma zaplanowany urlop) nie musisz na ten czas planować mu pracy, wystarczy że zaewidencjonujesz nieobecność, a system automatycznie obniży wymiar czasu pracy pracownika o iloczyn 8 i wymiaru czasu pracy w każdym dniu nieobecności przepadającym od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt;
 • zaplanowany i podany do wiadomości pracowników (7 dni przed rozpoczęciem miesiąca) harmonogram pracy jest „święty” i nie wolno go zmieniać w czasie trwania okresu rozliczeniowego;
 • zaplanowany harmonogram pracy należy zatwierdzić a tym samym uniemożliwić jego edycję;
 • ewentualne zmiany w harmonogramie są możliwe tylko wtedy, gdy taką ewentualność przewidziano w regulaminie pracy, ale mogą być dokonywane tylko w wyjątkowych przypadkach, których nie dało się przewidzieć w chwili tworzenia harmonogramu za zgoda pracownika na dzień przed planowaną zmianą;
Autor publikacji:
Mariusz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu to zagadnienie przysparzające wielu kłopotów szczególnie początkującym kadrowcom. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym w którym podjął on  pracę przysługuje mu urlop w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca. Oznacza to, ze pracownik nie nabywa na starcie prawa…