Dodatek za pracę w porze nocnej w 2016 roku

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21 a 7. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy (tj. regulaminie pracy, układzie zbiorowym, obwieszczeniu) ustala, które 8 godzin spośród 10 godzin będzie stanowić porę nocna obowiązującą w danym zakładzie pracy może to być np.: 00-5.00; 30-5.30 00-6.00; 30-6.30 00-7.00 Pracownikowi wykonującemu pracę…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-01-13

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21 a 7. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy (tj. regulaminie pracy, układzie zbiorowym, obwieszczeniu) ustala, które 8 godzin spośród 10 godzin będzie stanowić porę nocna obowiązującą w danym zakładzie pracy może to być np.:

 • 00-5.00;
 • 30-5.30
 • 00-6.00;
 • 30-6.30
 • 00-7.00

Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek ten będzie ulegał zmianie w każdym miesiącu w zależności od wymiaru czasu pracy obowiązującego w poszczególnych miesiącach.

Przykład 1:

W styczniu 2016 roku przypadają do przepracowania 152 godziny, wynagrodzenie minimalne wynosi 1850 zł. Pracownik przepracował w porze nocnej 5 godzin.

Dodatek za prace w porze nocnej obliczymy następująco:

1850 : 152 *20 %=2,43

2,43 * 5 = 12,17

Wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń Pracownik otrzyma dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 12,17 zł.

Pracownikom wykonującym pracę stale poza zakładem pracy pracodawca może zastąpić dodatek ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy.

Przykład 2:

Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy w połączeniu z praca zmianową.

 • Zmiana I – 6-18
 • Zmiana II – 18-6

Pora nocna obowiązująca w firmie to 22-6.

 W opisanym przypadku pracodawca jest zobowiązany zapłacić dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każda godzinę pracy pomiędzy 22 a 6.

To oznacza, ze każdy pracownik pracujący zgodnie z harmonogramem na II zmianie jest uprawniony do w/w dodatku za 8 godzin pracy (22-6).

Przykład 3:

Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w połączeniu z praca zmianową.

 • Zmiana I – 6-18
 • Zmiana II – 18-6

Pora nocna obowiązująca w firmie to 22-6.

W opisanym przypadku pracodawca jest zobowiązany zapłacić dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każda godzinę pracy pomiędzy 22 a 6.

To oznacza, ze każdy pracownik pracujący zgodnie z harmonogramem na II zmianie jest uprawniony do w/w dodatku za 8 godzin pracy (22-6).

Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2016 roku

miesiąc wymiar wynagrodzenie minimalne dodatek za pracę w porze nocnej
I 152 1 850,00 zł 2,43 zł
II 168 1 850,00 zł 2,20 zł
III 176 1 850,00 zł 2,10 zł
IV 168 1 850,00 zł 2,20 zł
V 160 1 850,00 zł 2,31 zł
VI 176 1 850,00 zł 2,10 zł
VII 168 1 850,00 zł 2,20 zł
VIII 176 1 850,00 zł 2,10 zł
IX 176 1 850,00 zł 2,10 zł
X 168 1 850,00 zł 2,20 zł
XI 160 1 850,00 zł 2,31 zł
XII 168 1 850,00 zł 2,20 zł

 

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?