Praca w ruchu ciągłym

Zastosowanie systemu czasu pracy w ruchu ciągłym musi być uzasadnione koniecznością wykonywania pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w celu zachowania prawidłowego procesu produkcyjnego. Inną przesłanką zastosowania tego systemu jest konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Należy tu mieć na uwadze prace, których zaprzestanie mogłoby godzić…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-05-16

Zastosowanie systemu czasu pracy w ruchu ciągłym musi być uzasadnione koniecznością wykonywania pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w celu zachowania prawidłowego procesu produkcyjnego. Inną przesłanką zastosowania tego systemu jest konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Należy tu mieć na uwadze prace, których zaprzestanie mogłoby godzić w interes ludności (zakłady komunalne czy komunikacyjne).

Stosując system pracy w ruchu ciągłym pracodawca w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego może przedłużać jednego dnia dobowy wymiar czasu pracy pracowników objętych tym systemem do 12 godzin. Istotne jest, aby pamiętać, iż takie wydłużenie dopuszczalne jest jedynie w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego i możliwe jest tylko w jednym z dni w danym tygodniu. Zasadą w tym systemie jest zatrudnianie pracowników w 8 godzinnym dobowym wymiarze czasu pracy. Sytuacja, w której pracownik w ramach tego systemu wykonywałby pracę w jednym dniu każdego tygodnia po 12 godzin, jest zatem niedopuszczalna.

W stosunku do pracowników objętych systemem pracy w ruchu ciągłym przepisy przewidują szczególny sposób obliczania obowiązującego ich wymiaru czasu pracy. Aby obliczyć obowiązujący wymiar czasu pracy w tej sytuacji mnoży się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym okresie rozliczeniowym (wyłączając oczywiście niedziele, święta oraz dni wolne wynikające z W5) przez 8 godzin, a następnie dodaje się liczbę godzin odpowiadających przedłużonemu tygodniowemu wymiarowi czasu pracy. Jeśli chodzi o tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach systemu pracy w ruchu ciągłym, może być on wydłużony do 43 godzin przeciętnie tygodniowo.

Mimo, iż w przypadku tego systemu przedłużenie czasu pracy nie jest traktowane jako praca w godzina nadliczbowych, to ze względu na regularne zwiększenie obciążenia pracą pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenia. W dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy za każdą godzinę powyżej 8 na dobę ustawodawca przyznaje takiemu pracownikowi dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100%.

 

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?

 • 2024-02-26
 • 6 min czytania

Ile wynosi dopuszczalny limit pracy w godzinach nadliczbowych

Ile wynosi roczny limit godzin pracy oraz godzin nadliczbowych? Czy muszą wystąpić przesłanki, pozwalające na pracę w godzinach nadliczbowych?