Prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na spożycie posiłku

Każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje zgodnie z przepisami kodeksu pracy prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na spożycie posiłku. Przerwa w pracy na spożycie posiłku wliczana jest do czasu pracy. Uprawnienia zawarte w przepisach kodeksu pracy mają charakter uprawnień minimalnych,…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-11-20

Każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje zgodnie z przepisami kodeksu pracy prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na spożycie posiłku. Przerwa w pracy na spożycie posiłku wliczana jest do czasu pracy. Uprawnienia zawarte w przepisach kodeksu pracy mają charakter uprawnień minimalnych, tak więc pracodawca może ustalić w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy ( układ zbiorowy, regulamin pracy, zarządzenie) dłuższą niż 15 minutowa przerwę wliczaną do czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Prawo do przerwy dotyczy wszystkich pracowników niezależnie od wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę,  czy też systemu czasu pracy w jakim są zatrudnieni. Warunkiem koniecznym do skorzystania z 15-minutowej przerwy w pracy na spożycie posiłku jest przepracowanie odpowiedniej liczby godzin w ciągu doby, tzn. co najmniej 6 godzin – niezależnie od wymiaru czasu pracy.

O prawie do przerwy decyduje nie wymiar czasy pracy określony w umowie o pracę a dobowy wymiar czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przykład 1:

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasy pracy pracuje w poniedziałek i wtorek po 12 godzin, w środę 8 godzin, w czwartek 4 godziny, w piątek, sobotę i niedzielę ma dni wolne. W opisanym przypadku pracownik zachowa prawo do przerwy w pracy na spożycie posiłku w poniedziałek, wtorek i środę ponieważ dobowy wymiar czasu pracy w tych dniach wynosi co najmniej 6 godzin. Niestety w czwartek nie będzie miał prawa do przerwy, gdyż w tym dniu jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi tylko 4 godziny, czyli mniej niż 6 godzin.

Przykład 2:

Pracownik zatrudniony w wymiarze czasy pracy 3/4 etatu pracuje w poniedziałek i wtorek po 6 godzin, w środę 8 godzin, w czwartek i piątek po 5 godziny, w sobotę i niedzielę ma dni wolne. W opisanym przypadku pracownik zachowa prawo do przerwy w pracy na spożycie posiłku w poniedziałek, wtorek i środę ponieważ dobowy wymiar czasu pracy w tych dniach wynosi co najmniej 6 godzin. Niestety w czwartek i piątek nie będzie miał prawa do przerwy, gdyż w tym dniu jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi tylko 5 godziny, czyli mniej niż 6 godzin.

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…