Przerwa nie wliczana do czasu pracy

Przerwa nie wliczana do czasu pracy pojawiła się w polskim ustawodawstwie na skutek dostosowania krajowych regulacji do przepisów UE. Pracodawca może wprowadzić w trakcie każdego dnia pracy pracownika  niewliczaną do czasu pracy ( a tym samym niepłatną) przerwę w pracy. Przerwa nie wliczana do czasu pracy może być zastosowana w wymiarze…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-11-28

Przerwa nie wliczana do czasu pracy pojawiła się w polskim ustawodawstwie na skutek dostosowania krajowych regulacji do przepisów UE. Pracodawca może wprowadzić w trakcie każdego dnia pracy pracownika  niewliczaną do czasu pracy ( a tym samym niepłatną) przerwę w pracy. Przerwa nie wliczana do czasu pracy może być zastosowana w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Przerwa nie wliczana do czasu pracy przeznaczona jest na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Przerwę w pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Przerwa w pracy może być krótsza niż wskazane 60 minut, może więc wynosić np. 10 minut. Jest ona jednak niewliczana do czasu pracy, co powoduje faktyczne wydłużenie czasu pracy pracowników o czas tejże przerwy.

Przykład:

W firmie X wprowadzono 60 minutową przerwę w pracy na spożycie posiłku i załatwienie spraw osobistych. Pracownicy dotychczas pracujący w godzinach 8-16 obecnie pracują w godzinach 8-17. W trakcie dnia pracy w godzinach 11-14 mogą skorzystać z przerwy na spożycie posiłku i załatwienie spraw osobistych. Efektywny czas pracy pracownika za który wypłacane jest wynagrodzenie wynosi 8 godzin dziennie, godzinna przerwa nie jest zaliczana do czasu pracy i nie przysługuje za nią wynagrodzenie. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej zgodne z obowiązującym przepisami prawa pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?