Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym

Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym stanowi alternatywę dla wypłaty dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Sposób rekompensaty nadgodzin uzależniony jest od strony wnioskującej o  odbiór nadgodzin. Rekompensowanie…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-03-25

Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym stanowi alternatywę dla wypłaty dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Sposób rekompensaty nadgodzin uzależniony jest od strony wnioskującej o  odbiór nadgodzin. Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym odbywa się w wymiarze 1:1 lub 1:1,5.

 

Wolne za nadgodziny z inicjatywy pracownika

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. czas wolnego udziela się w terminie nie ograniczonym danym okresem rozliczeniowym. Wniosek o udzielenie czasu wolnego załącza się do karty ewidencji czasu pracy.

W przypadkach udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zamian za prace w godzinach nadliczbowych pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Wzór wniosku

 

WNIOSEK O UDZIELENIU CZASU WOLNEGO W ZAMIAN ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie czasu wolnego od pracy w wymiarze ………………   godzin,            w okresie  ……………………………………… r., w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w dniach…………………………………………………………………………………… w wymiarze ………………………… godzin.

 

Wolne za nadgodziny z inicjatywy pracodawcy

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

W przypadkach udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zamian za prace w godzinach nadliczbowych pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Wzór wniosku

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU CZASU WOLNEGOW ZAMIAN ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 

Udzielam Panu/Pani czasu wolnego od pracy w wymiarze ……………………….                w dniach ……………………………………… r. w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w dniach …………………………………………………………………      ………………… w wymiarze ………………………… godzin.

 

Tym samym zwalniam Pana/Panią w tych dniach z obowiązku stawienia się do pracy.

 

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?

 • 2024-02-26
 • 6 min czytania

Ile wynosi dopuszczalny limit pracy w godzinach nadliczbowych

Ile wynosi roczny limit godzin pracy oraz godzin nadliczbowych? Czy muszą wystąpić przesłanki, pozwalające na pracę w godzinach nadliczbowych?