Ruchomy rozkład czasu pracy to spore wyzwanie dla poprawnego rozliczenia urlopu wypoczynkowego

Ruchomy rozkład czasu pracy to spore ułatwienie dla organizacji pracy, jednak rozliczenie czasu pracy i urlopu wypoczynkowego wymaga dużej uważności i jest sporym wyzwaniem dla każdego kadrowca. Na specjalne życzenie przedstawiamy przykład rozliczenia urlopu wypoczynkowego w ruchomym systemie czasu pracy. Przykład: Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, w…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-04-17

Ruchomy rozkład czasu pracy to spore ułatwienie dla organizacji pracy, jednak rozliczenie czasu pracy i urlopu wypoczynkowego wymaga dużej uważności i jest sporym wyzwaniem dla każdego kadrowca.

Na specjalne życzenie przedstawiamy przykład rozliczenia urlopu wypoczynkowego w ruchomym systemie czasu pracy.

Przykład:

Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy legitymuje się ponad 10 letnim stażem pracy. Zatrudniony jest od 01.05 2010 r.,

W 2010 r. pracownik wykorzystał 7 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w m-cu wrześniu.

Od 01.10.2011 r. zmienił wymiar czasu pracy na ¾ ustalając harmonogram czasu pracy na 5 dni w tygodniu po 6 godzin.

Pracownik w dniach 20.10.; 02-03.11. korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Od dnia 01.12.2011 zmienił się harmonogram czasu pracy pracownika – będzie pracował: poniedziałek, czwartek – 8 godzin, wtorek – 7,5 godziny , środa – 6,5 godziny.

Pracownik w dniach 21-22.12 (poniedziałek wtorek), oraz 28-29 (środa, czwartek) korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Od 01.03.2012 r. pracownik zmienił wymiar czasu pracy na 4/5 ustalając harmonogram na 5 dni w tygodniu po 6 godzin 25 min.

Pracownik do 30.06.2012 r. wykorzystał 8 dni roboczych urlopu ( po 6 godzin i 25 minut).

Od dnia 01.07.2012 zmienia się harmonogram czasu pracy – pracownik będzie pracował:

Poniedziałek – 6 godzi, wtorek-czwartek po 8 godzin.

Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w dniach 6-8/08 (poniedziałek – środa) oraz 20.09. (czwartek).

Z dniem 30.09.2012 w drodze porozumienia stron nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Ustal czy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Rozwiązanie:

Obliczamy po kolei urlop należny w poszczególnych latach zatrudnienia pracownika.

Z treści zadania wynika, że pracownik posiada 10 letni staż pracy, w związku z powyższym przysługuje mu urlop w wymiarze 26 dni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika wynosi 26 dni.

Ustalamy urlop należny w roku 2010

Zatrudniony od 2010/05/01

 • W okresie 01.05 – 31.12 pracownik pracuje w wymiarze 1/1 etatu

26:12*8 = 18 dni = 144 godziny

Urlop należny w roku 2010 wynosi 18 dni tj. 144 godziny

W roku 2010 pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w ilości:

Łącznie w 2010 roku wykorzystał 56 godzin urlopu wypoczynkowego

144h – 56h = 88 godzin

Pozostało: 88 godzin urlopu zaległego

 

Ustalamy urlop należny w roku 2011

 • W okresie 01.01 – 30.09 pracownik pracuje w wymiarze 1/1 etatu

Obliczamy urlop należny za okres styczeń – wrzesień:

26:12*9= 20 dni tj. 160 godzin

 • W okresie 01.10 – 31.12 pracownik pracuje w wymiarze 3/4 etatu

Obliczamy wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia:

26*3/4 = 20

Obliczamy urlop należny za okres październik – grudzień:

20 : 12 * 3 = 5 dni tj. 40 godzin

Łącznie pracownikowi przysługuje 20 + 5 = 20 dni, czyli 200 godzin

Urlop należny w roku 2010 wynosi 25 dni tj. 200 godzin

W roku 2011 pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w ilości:

3 dni urlopu po 6 godzin = 18 godzin

2 dni urlopu po 8 godzin = 16 godzin

1 dzień urlopu po 7,5 godziny = 7godzin 30 minut

1 dzień urlopu po 6,5 godziny = 6 godzin 30 minut

Łącznie w roku 2011 wykorzystał 48 godzin urlopu wypoczynkoweg

200h – 48h = 152 godziny

Pozostały: 152 godziny urlopu zaległego

 

Ustalamy urlop należny w roku 2012

 • W okresie 01.01 – 28.02 pracownik pracuje w wymiarze ¾ etatu

Obliczamy wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia:

26*3/4 = 20

Obliczamy urlop należny za okres styczeń – luty:

20:12*2= 4 dni tj. 32 godziny

 • W okresie 01.03 – 30.09 pracownik pracuje w wymiarze 4/5 etatu

Obliczamy wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia:

26*4/5 = 21

Obliczamy urlop należny za okres marzec – wrzesień:

21:12*7 = 13 dni tj. 104 godziny

Łącznie pracownikowi przysługuje 4 + 13 = 17 dni, czyli 136 godzin

Urlop należny w roku 2010 wynosi 17 dni tj. 136 godzin

W roku 2012 pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w ilości:

8 dni urlopu po 6 godzin, 25 minut = 51 godzin, 20 minut

1 dzień urlopu po 6 godzin = 6 godzin

3 dni urlopu po 8 godzin = 24 godziny

Łącznie w roku 2012 wykorzystał 81 godzin i 20 minut urlopu wypoczynkowego

136h – 81h 20 min = 54 godziny, 40 minut

Pozostały: 54 godziny, 40 minut urlopu zaległego

 

Obliczamy łączną ilość godzin niewykorzystanego urlopu pracownika za poszczególne lata:

 

88 h + 152 h + 54h 40 min = 294 godziny 40 minut

 

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za 294 godziny i 40 minut niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?