System przerywanego czasu pracy

Istotą tego systemu jest występowanie w ciągu dnia dwóch okresów, w ciągu których pracownik świadczy pracę i pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Przerwa w pracy, podczas której osoba zatrudniona swobodnie dysponuje swoim czasem nie może być dłuższa jak 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy natomiast…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-06-26

Istotą tego systemu jest występowanie w ciągu dnia dwóch okresów, w ciągu których pracownik świadczy pracę i pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Przerwa w pracy, podczas której osoba zatrudniona swobodnie dysponuje swoim czasem nie może być dłuższa jak 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy natomiast przysługuje za nią wynagrodzenie wynoszące połowę wynagrodzenia należnego za czas przestoju .
System ten stanowi wyjątek od zasady, która mówi, iż nie można po raz kolejny rozpocząć pracy w tej samej dobie pracowniczej. W pozostałych przypadkach pracodawca może jedynie wprowadzić godzinną przerwę, która nie jest wliczana do czasu pracy i nie można jej wydłużyć .
Art. 139 „Kodeksu pracy” przewiduje możliwość zastosowania systemu przerywanego czasu pracy w uzasadnionych rodzajem pracy czy też jej organizacja przypadkach. Natomiast o tym czy dany rodzaj pracy czy też jej organizacja spełniają przesłanki do wprowadzenia przerywanego systemu czasu pracy decydują strony układu zbiorowego pracy albo pracodawca i zakładowa organizacja związkowa czy też sam pracodawca – jako podmiot wydający regulamin pracy czy też obwieszczenie o czasie pracy. Swobodna ocena zasadności wprowadzenia tego systemu jest jednak ograniczona. Przesłanki muszą być obiektywne i względnie trwałe .
Należy zwrócić uwagę, iż system przerywanego czasu pracy jest systemem pomocniczym i nie może występować samodzielnie. W art. 139 § 2 „Kodeksu pracy” wymienione zostały systemy, w ramach których nie można wprowadzić przerywanego czasu pracy. Należą do nich wszystkie systemy dopuszczające przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin ( tj. systemy równoważnego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy w ruchu ciągły, system pracy weekendowe) .
Przerywany system czasu pracy można zastosować jedynie według ustalonego z góry rozkładu czasu pracy. Dlatego tez taki rozkład powinien przewidywać nie tylko w jakich dniach i w jakim wymiarze świadczona będzie praca przez pracownika, ale także, w których dniach i w jakim wymiarze będzie korzystać z przerwy w pracy. Nie ma tez obowiązku planowania przerwy w każdym dniu okresu rozliczeniowego. Nie ma przeciwwskazań, aby przerwa w pracy była stosowana jedynie w niektórych dniach tego okresu, czy tez aby była różnej długości. Istotne bowiem jest, żeby planować dziennie wyłącznie jedną przerwę nie dłuższą niż 5 godzin. Nie można udzielić pracownikowi więcej jak jedna przerwę nawet jeśli łączny czas trwania tych przerw nie przekroczy limitu 5 godzin.

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?

 • 2024-02-26
 • 6 min czytania

Ile wynosi dopuszczalny limit pracy w godzinach nadliczbowych

Ile wynosi roczny limit godzin pracy oraz godzin nadliczbowych? Czy muszą wystąpić przesłanki, pozwalające na pracę w godzinach nadliczbowych?