System skróconego tygodnia pracy

Z dniem 1 stycznia 2004 roku do „Kodeksu pracy” wprowadzony został nowy system czasu pracy. W myśl art. 143 ustawy na pisemny wniosek pracownika można zastosować wobec niego system skróconego tygodnia pracy. Polega on na tym, iż pracownik taki wykonuje pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy czym…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-06-18

Z dniem 1 stycznia 2004 roku do „Kodeksu pracy” wprowadzony został nowy system czasu pracy. W myśl art. 143 ustawy na pisemny wniosek pracownika można zastosować wobec niego system skróconego tygodnia pracy. Polega on na tym, iż pracownik taki wykonuje pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy czym wymiar czasu pracy tego pracownika w ciągu doby można przedłużyć do 12 godzin. Z kolei okres rozliczeniowy w tym przypadku nie może przekraczać miesiąca.
Jest to kolejna odmiana równoważnego systemu czasu pracy, w którym dni pracy mogą przypadać na dowolny dzień tygodnia, także w niedziele lub święta (z uwzględnieniem art. 15110 „Kodeksu pracy”). Należy zwrócić uwagę, iż system ten ma charakter indywidualny i jest stosowany ze względu na interes pracownika. Zostaje wprowadzony na pisemny wniosek pracownika i powinien być dodatkowo zawarty w umowie o pracę. Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgodę na wprowadzenie takiego systemu wobec danego pracownika.

 

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…