Tydzień pracowniczy w rozumieniu przepisów dotyczących czasu pracy

Na potrzeby zarządzania czasem pracy w Kodeksie pracy zdefiniowano pojęcie tygodnia pracowniczego. Przez tydzień pracowniczy należy zawsze rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych. Początek tygodnia pracowniczego przypada na pierwszy dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, w związku z czym bardzo rzadko tydzień taki pokrywa się z tradycyjnym tygodniem kalendarzowym. Brak jednak…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-04-17

Na potrzeby zarządzania czasem pracy w Kodeksie pracy zdefiniowano pojęcie tygodnia pracowniczego. Przez tydzień pracowniczy należy zawsze rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych. Początek tygodnia pracowniczego przypada na pierwszy dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, w związku z czym bardzo rzadko tydzień taki pokrywa się z tradycyjnym tygodniem kalendarzowym. Brak jednak uregulowań co do godziny rozpoczęcia tygodnia pracowniczego. Przyjmuje się, że rozpoczyna się on o 0.00 pierwszego dnia ustalonego u pracodawcy okresu rozliczeniowego .

W ramach tygodnia pracowniczego rozliczamy między innymi dzień wolny od pracy wynikający z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (tzw. W5). Pracodawca może zaplanować pracę pracownikowi przeciętnie 5 dni w tygodniu i musi mu zapewnić w tygodniu średnio 2 dni wolne w okresie rozliczeniowym – jeden dzień wolny z tytułu niedzieli oraz jeden dzień wolny z tytułu W5. Ten drugi co do zasady powinien przypadać w każdym z tygodni okresu rozliczeniowego. Zasada przeciętności ma jednak to do siebie, iż pracownik w jednym tygodniu może pracować 6 dni w ciągu tygodnia pracowniczego, natomiast w innych odpowiednio mniej. Istotne jest, aby na koniec okresu rozliczeniowego liczba dni i godzin pracy nie była większa od obowiązuj ego w okresie rozliczeniowym wymiary czasu pracy oraz żeby pracownikowi zapewnić odpowiednią liczbę wolnych dni. Poza tym termin tygodnia pracowniczego jest niezbędny przy określeniu nadgodzin średniotygodniowych, które powstają z tytułu przekroczenia wspomnianej wcześniej normy tygodniowej (przekroczenie przeciętnie 40 godzin tygodniowo). Godziny średniotygodniowe w praktyce powstają jeżeli pracownik świadczył pracę w dniu wolnym wynikającym z jego rozkładu pracy i w zamian nie otrzymał innego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym . Tydzień pracowniczy odgrywa również istotna rolę podczas ustalania odpoczynku tygodniowego, który obejmuje co najmniej 35 następujących po sobie godzin wolnych od pracy. Odpoczynek tygodniowy jest zatem wydłużonym o 24 godziny odpoczynkiem dobowym, ponieważ udzielany jest zawsze po odpoczynku dobowym poprzez dodanie do niego 24 kolejnych godzin .

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?

 • 2024-02-26
 • 6 min czytania

Ile wynosi dopuszczalny limit pracy w godzinach nadliczbowych

Ile wynosi roczny limit godzin pracy oraz godzin nadliczbowych? Czy muszą wystąpić przesłanki, pozwalające na pracę w godzinach nadliczbowych?