Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego ?

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy: wszystkie poprzednio…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2017-02-24

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej

Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy:

 1. wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
 2. w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy zaliczeniu podlega również okresy nie zakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem stosunku pracy,
 3. okresy za które pracownik zachowuje prawo do odszkodowania w przypadku skróconego okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik nie podjął w tym czasie pracy,
 4. okresy pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie pracownikowi przywróconemu do pracy,
 5. okresy urlopu wychowawczego,
 6. okresy urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi pracodawcami,
 7. okres pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych,
 8. okres zasadniczej, zawodowej i nadterminowej służby wojskowej
 9. okres pracy w policji, straży granicznej, straży pożarnej,
 10. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20.07.1990 r.)
 11. inne okresy, które w myśl ogólnie obowiązujących przepisów podlegają uwzględnieniu do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze
 12. okresy ukończonej nauki w szkole:
 • zakończoną naukę w ZSZ w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 3 lata
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej dla absolwentów ZSZ w wymiarze 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata
 • zakończoną naukę w szkole policealnej – 6 lat
 • ukończoną szkołę wyższą – 8 lat

Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest wymiar urlopu nie zaliczamy:

 • okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
 • okresów prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli jednak w tym samym czasie pracownik uczył się i pracował do stażu pracy zaliczymy okres pracy, albo okres nauki w części pokrywającej się, w zależności od tego który wariant jest dla pracownika korzystniejszy.

Zapamiętaj !

Uprawnienia pracownicze zawarte w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy mają charakter uprawnień minimalnych. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy może ustalić wyższy wymiar urlopu.

Już wkrótce kolejny wpis o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?