Wymiar czasu pracy w roku 2016

Wymiar czasu pracy w roku 2016 wyniesie dokładnie tyle samo co w roku 2015. W roku 2016 przepracujemy łącznie 2016 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 252 dni. Żądne święto nie wystąpi w sobotę, tak więc niestety nie zyskamy…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-01-01

Wymiar czasu pracy w roku 2016 wyniesie dokładnie tyle samo co w roku 2015. W roku 2016 przepracujemy łącznie 2016 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 252 dni. Żądne święto nie wystąpi w sobotę, tak więc niestety nie zyskamy dodatkowych dni wolnych od pracy.

W 2016 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • 27 marca – Pierwszy dzień Wielkiej nocy
 • 28 marca – Drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja – Święto Państwowe
 • 3 maja – Święto Narodowe
 • 15 maja – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
 • 26 maja – Boże Ciało
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Cztery święta przypadną w niedzielę:

27 marca – Pierwszy dzień Wielkiej nocy
1 maja – Święto Państwowe
15 maja – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
25 grudzień – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

 

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016

 

miesiąc wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 2 święta 152 19
II 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21
III 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 1 święto 176 22
IV 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21
V 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 2 święta 160 20
VI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni 176 22
VII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21
VIII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 1 święto 176 22
IX 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni 176 22
X 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21
XI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 2 święta 160 20
XII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 1 święto 168 21
razem 2.016 252

 

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016

 

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-III 40 godz. x 13 tyg. – 8 godz. x 3 święta 496 62
IV-VI 40 godz. x 13 tyg. – 8 godz. x 2 święta 504 63
VII-IX 40 godz. x 13 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 1 święto 520 65
X-XII 40 godz. x 13 tyg. – 8 godz. x 3 święta 496 62
razem 2.016 252

 

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016

 

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-IV 40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 3 święta 664 83
V-VIII 40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 3 święta 680 85
IX-XII 40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 3 święta 672 84
razem 2.016 252

 

Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016

 

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-VI 40 godz. x 26 tyg. – 8 godz. x 5 świąt 1.000 125
VII-XII 40 godz. x 26 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 4 święta 1.016 127
razem 2.016 252

 

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016

 

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-XII 40 godz. x 52 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 9 świąt 2.016 252
razem 2.016 252

 

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…